Đường dây nóng: 0212.3750983
TIN XEM NHIỀU
BÌNH CHỌN

Bạn biết sở thông tin Sơn La qua kênh thông tin nào???

LIÊN KẾT WEBSITE

GIỚI THIỆU CHUNG

Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Sơn La.

Tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: Báo chí; Xuất bản; Bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; phát thanh truyền hình; cơ sở hạ  tầng thông tin truyền thông, quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.

 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Sở Bưu chính viễn thông (nay là Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La), được thành lập theo Nghị định số 101 ngày 25 tháng 2 năm 2004, của Chính phủ; Quyết định số 41 ngày 09 tháng 4 năm 2005, của UBND tỉnh Sơn La. Ngày 01 tháng 6 năm 2006, chính thức đi vào hoạt động.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La, đã tích cực củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo điều kiện làm việc; thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả quy hoạch phát triển Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm và hàng năm

 

 

Liên kết website
VIDEO
Không có video - Upload lại link
THỐNG KÊ
Đang truy cập:2
Hôm nay:87
Hôm qua:113
Trong Tháng:2736
Tổng số: 361725