Đường dây nóng: 0212.3750983
TIN XEM NHIỀU
BÌNH CHỌN

Bạn biết sở thông tin Sơn La qua kênh thông tin nào???

LIÊN KẾT WEBSITE

Chức năng nhiệm vụ

Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Sơn La.

Tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: Báo chí; Xuất bản; Bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; phát thanh truyền hình; cơ sở hạ  tầng thông tin truyền thông, quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.

 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

 

Sở Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ và quyền hạn:

 

   - Trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh  dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về lĩnh vực thông tin và truyền thông.

 

   - Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

 

   - Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Thông tin và Truyền thông quản lý theo quy định của pháp luật.

 

   - Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ các lĩnh vực về thông tin và truyền thông đối với Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND huyện, thành phố.

 

   - Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các dịch vụ công, các dự án đầu tư chuyên ngành về thông tin và truyền thông ở địa phương theo các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và theo phân công, phân cấp của UBND tỉnh.

 

    - Quản lý và tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực về Thông tin và Truyền thông do UBND tỉnh giao, theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông và theo quy định của pháp luật.

 

Chức năng nhiệm vụ của đơn vị trực thuộc: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

* Chức năng:

Trung tâm CNTT&TT là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, có chức năng tư vấn, thiết kế, triển khai dự án ứng dụng CNTT; các giải pháp kỹ thuật đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng ứng dụng CNTT; thông tin và truyền thông; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định. 

* Nhiệm vụ và quyền hạn:
- Nghiên cứu, thiết kế, thử nghiệm và triển khai các phần mềm dùng chung cho các cơ quan Đảng, cơ quan quản lý hành chính Nhà nước;
- Cung cấp dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực thông tin và truyền thông: Xây dựng kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; Tư vấn quản lý đầu tư dự án ứng dụng CNTT; lập HSMT và đánh giá HSDT; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trên địa ban tỉnh;
- Thiết kế, triển khai các phần mềm, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin cho các cơ quan, đơn vị;
- Cung cấp các thiết bị công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; thiết kế và thi công mạng máy tính, các hệ thống thông tin;
- Quản lý, duy trì, nâng cấp, đảm bảo kỹ thuật, an toàn thông tin hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và truyền thông của tỉnh, của Sở Thông tin và Truyền thông theo phân cấp;
- Nghiên cứu, phối hợp, triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống công nghệ thông tin các cơ quan, đơn vị trong tỉnh;
- Thu thập và xử lý thông tin; thiết kế, xây dựng, tạo lập cơ sở dữ liệu tổng hợp và chuyên ngành;
- Tổ chức đào tạo, liên kết đào tạo bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin; đào tạo chuyển giao công nghệ; tổ chức thi, cấp chứng chỉ tin học theo quy định;
- Truyền thông và tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học, các sự kiện về công nghệ thông tin và truyền thông; thiết kế, xuất bản các ấn phẩm thông tin và truyền thông;
- Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác khoa học trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Thông tin và Truyền thông giao.

Tổ chức bộ máy 

- Lãnh đạo Trung tâm CNTT&TT 01 Giám đốc.
- Cơ cấu tổ chức gồm có:
     + Phòng Hành chính - Tổng hợp (sau đây gọi là Phòng Hành chính);
     + Phòng Đào tạo - Phần mềm (Sau đây gọi là Phòng Đào tạo);
     + Phòng Kỹ thuật - Công nghệ (sau đây gọi là phòng Kỹ thuật).

 

 

Liên kết website
VIDEO
Không có video - Upload lại link
THỐNG KÊ
Đang truy cập:3
Hôm nay:93
Hôm qua:152
Trong Tháng:10397
Tổng số: 341729