Đường dây nóng: 0212.3750983
Liên kết website
VIDEO
Không có video - Upload lại link
THỐNG KÊ
Đang truy cập:7
Hôm nay:88
Hôm qua:152
Trong Tháng:10392
Tổng số: 341724
TIN XEM NHIỀU
BÌNH CHỌN

Bạn biết sở thông tin Sơn La qua kênh thông tin nào???

LIÊN KẾT WEBSITE
STT Họ và tên Chức danh chính Điện thoại Địa chỉ email
LÃNH ĐẠO SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SƠN LA
1 Nguyễn Đắc Tĩnh Giám Đốc Sở 02123.854267 tinhnd.stttt@sonla.gov.vn
2 Nguyễn Quốc Trung Phó Giám Đốc Sở 0212.3750874 trungnq.stttt@sonla.gov.vn
3 Phạm Quốc Chinh Phó Giám Đốc Sở 0212.3752655 chinhpq.stttt@sonla.gov.vn
THANH TRA SỞ | Email: thanhtra.stttt@sonla.gov.vn
1 Phạm Minh Thắng Phó Chánh Thanh tra 0212.3750925 thangpm.stttt@sonla.gov.vn
VĂN PHÒNG SỞ | Emai: vp.stttt@sonla.gov.vn
1 Phạm Đại Phong Chánh văn phòng 0212.3750983 phongdp.stttt@sonla.gov.vn
PHÒNG THÔNG TIN - BÁO CHÍ - XUẤT BẢN | Email: ttbcxb.stttt@sonla.gov.vn
1 Cầm Mính Thu Hằng Phó Trưởng phòng 0212.3750873 hangcmt.stttt@sonla.gov.vn
PHÒNG BƯU CHÍNH - VIỄN THÔNG | Email: bcvt.stttt@sonla.gov.vn
1 Trần Hoa Lý Trưởng Phòng 0212.3750924 lyth.stttt@sonla.gov.vn
2 Nguyễn Văn Chiến Phó phòng 0212.3755576 chiennv.stttt@sonla.gov.vn
PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH | Email: khtc.stttt@sonla.gov.vn
2 Nguyễn Phương Phó Phòng 0212.3750923 phuongn.stttt@sonla.gov.vn
1 Ngô Thị Hồng Hạnh Trưởng Phòng 0212.3750923 hanhhtn.stttt@sonla.gov.vn
PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | Email: cntt.stttt@sonla.gov.vn
1 Cầm Đức Thành Trưởng phòng 0212.2210468 thanhcd.stttt@sonla.gov.vn
TT Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông | Email: ttcntt@sonla.gov.vn
1 Trần Thị Luyến Giám Đốc 0915622553 luyentt.ttcntt@sonla.gov.vn