Đường dây nóng: 022.3750983
Ngành Thông tin và Truyền thông Sơn La xây dựng nông thôn mới

Nhằm tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, làm cho phong trào thi đua “Ngành Thông tin và Truyền thông chung sức xây dựng nông thôn mới” thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi tập thể, cá nhân trong đơn vị

Triển khai chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích trên địa bàn tỉnh Sơn La

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai chương trình Viễn thông công ích (VTCI) đến năm 2020, nhằm tổ chức triển khai chương trình hỗ trợ cung cấp dịch vụ VTCI năm 2016 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông chủ động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Trong những năm qua, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Sơn La đã có nhiều nỗ lực phấn đấu, từng bước khẳng định vai trò và vị trí của mình, có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của ngành Thông tin Truyền thông.

Kết quả ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 - 2015

Thực hiện Chỉ thị số 58-CT/TW ngày 17/10/2000 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/04/2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015.

28/8 là ngày Truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2016 về việc lấy ngày 28 tháng 8 hàng năm là “Ngày Truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam”.

TIN XEM NHIỀU
BÌNH CHỌN

Bạn biết sở thông tin Sơn La qua kênh thông tin nào???

LIÊN KẾT WEBSITE
Liên kết website
VIDEO
Không có video - Upload lại link
THỐNG KÊ
Đang truy cập:3
Hôm nay:51
Hôm qua:409
Trong Tháng:2516
Tổng số: 6409
Kết quả ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 - 2015 (08:06:04 | 24-08-2016)
Kết quả ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 - 2015 Thực hiện Chỉ thị số 58-CT/TW ngày 17/10/2000 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/04/2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà ...
 • Phát hành bộ tem “Tết Bính Thân” 2016 (10:58:47 | 03-08-2016)
  Phát hành bộ tem “Tết Bính Thân” 2016 (03/12/2015) Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem bưu chính “Tết Bình Thân” gồm 2 mẫu tem với giá mặt tương ứng 3.000 đồng và 10.500 đồng.
 • Triển khai chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích trên địa bàn tỉnh Sơn La (13:50:38 | 25-08-2016)
  Triển khai chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích trên địa bàn tỉnh Sơn La Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai chương trình Viễn thông công ích (VTCI) đến năm 2020, nhằm tổ chức triển khai chương trình hỗ trợ cung cấp dịch vụ VTCI năm 2016 trên địa bàn tỉnh Sơn La
 • Thủ tướng kêu gọi (11:02:12 | 03-08-2016)
 • Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất giai đoạn 2016 - 2020 (17:05:41 | 23-08-2016)
  Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất giai đoạn 2016 - 2020 Ngày 28 tháng 7 năm 2016 Bộ Thông tin và Truyền đã ban hành Quyết định số 1321/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất giai đoạn 2016 - 2020
 • Phát hiện (11:00:32 | 03-08-2016)
 • xin ý kiến dự thảo quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trên môi trường mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La (13:41:09 | 26-08-2016)
  xin ý kiến dự thảo quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trên môi trường mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La Căn cứ Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 27/4/2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;
 • Báo cáo 10 năm thực hiện Ứng dụng CNTT (17:33:41 | 01-08-2016)
  Căn cứ Công văn số 1400/UBND-KGVX ngày 11/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc triển khai Quyết định 692/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông;