Đường dây nóng: 0212.3750983
Xin ý kiến vào dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 1302/QĐ-UBND ngày 22/5/2017 của ...

Căn cứ Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước

Hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền tháng 01/2019

Ngày 25/12/2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1428/STTTT-TTBCXB về việc hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền tháng 01/2019 gửi các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Truyền thông - Văn hóa các huyện, thành phố.

Cung cấp thông tin phát triển Chính phủ điện tử Quý IV/2018

Thực hiện Công văn số 3285/BTTTT-THH ngày 13/11/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử quý IV/2018

Hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền tháng 10/2018 lần 2

Ngày 18/10/2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1151/STTTT-TTBCXB về việc hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền tháng 10/2018 lần 2 gửi các cơ quan báo chí của tỉnh, Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Truyền thông - Văn hóa các huyện, thành phố.

Xin ý kiến vào dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng ...

Căn cứ Thông tư 27/2017/TT-BTTTT ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông, quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước

TIN XEM NHIỀU
BÌNH CHỌN

Bạn biết sở thông tin Sơn La qua kênh thông tin nào???

LIÊN KẾT WEBSITE
Liên kết website
VIDEO
Không có video - Upload lại link
THỐNG KÊ
Đang truy cập:1
Hôm nay:90
Hôm qua:113
Trong Tháng:2739
Tổng số: 361728
Xin ý kiến vào dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 1302/QĐ-UBND ngày 22/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh (15:26:40 | 14-01-2019)
Xin ý kiến vào dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 1302/QĐ-UBND ngày 22/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Căn cứ Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
 • Hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền tháng 01/2019 (15:43:24 | 25-12-2018)
  Ngày 25/12/2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1428/STTTT-TTBCXB về việc hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền tháng 01/2019 gửi các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Truyền thông - Văn hóa các huyện, thành phố.
 • Hướng dẫn báo cáo số liệu về ứng dụng CNTT và trang TTĐT của CQNN năm 2018 (15:55:07 | 17-09-2018)
  Hướng dẫn báo cáo số liệu về ứng dụng CNTT và trang TTĐT của CQNN năm 2018 Thực hiện Quyết định số 2166/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định về Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng Công nghệ thông tin, Trang thông tin điện tử trong các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La
 • Sử dụng Mã bưu chính quốc gia trên phong bì (10:06:29 | 10-09-2018)
  Sử dụng Mã bưu chính quốc gia trên phong bì Ngày 29/12/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký Quyết định số 2457/QĐ-BTTTT về việc ban hành Mã bưu chính quốc gia. việc triển khai ứng dụng Mã bưu chính quốc gia sẽ đem lại nhiều lợi ích cho người sử dụng dịch vụ, các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ cũng như đối với các cơ quan quản lý nhà nước.
 • Lợi ích của việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính quan dịch vụ bưu chính công ích. (10:14:25 | 29-08-2018)
  Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), đồng thời góp phần cải cách hành chính, tăng cường sự công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết TTHC, ngày 19/10/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích.
 • Cung cấp thông tin phát triển Chính phủ điện tử Quý IV/2018 (11:17:25 | 16-11-2018)
  Cung cấp thông tin phát triển Chính phủ điện tử Quý IV/2018 Thực hiện Công văn số 3285/BTTTT-THH ngày 13/11/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử quý IV/2018