Đường dây nóng: 0212.3750983
TIN XEM NHIỀU
BÌNH CHỌN

Bạn biết sở thông tin Sơn La qua kênh thông tin nào???

LIÊN KẾT WEBSITE

Xin ý kiến vào dự thảo Kế hoạch ứng phó sự cố đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2018-2019

[ - 154 lượt xem] Căn cứ Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia. Xem chi tiết

Xin ý kiến vào dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý, sử dụng chứng thư số và chữ ký số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La.

[ - 218 lượt xem] Căn cứ Thông tư số 08/2016/TT-BQP ngày 01/02/2016 của Bộ Quốc phòng quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.. Xem chi tiết

Xin ý kiến vào dự thảo Kế hoạch tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La

[ - 78 lượt xem] Thực hiện Quyết định số 1117/QĐ-TTg ngày 28/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật giai đoạn 2017-2020. Xem chi tiết

Xin ý kiến Tham gia vào dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở TT&TT, Công an tỉnh và Bộ CHQS tỉnh trong hoạt động bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Sơn La

[ - 103 lượt xem] Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La.. Xem chi tiết

Xin ý kiến tham gia vào dự thảo Quy định quản lý và sử dụng cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Sơn La

[ - 250 lượt xem] Nhằm nâng cao nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong việc sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Sơn La, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước với các tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết thủ tục hành chính,. Xem chi tiết

Xin ý kiến tham gia vào dự thảo Kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tỉnh Sơn La năm 2017

[ - 419 lượt xem] Căn cứ Công văn số 1887/UBND-KGVX ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc thực hiện Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Xem chi tiết

Xin ý kiến tham gia vào dự thảo Kế hoạch triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La năm

[ - 130 lượt xem] Căn cứ Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 08/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La năm 2017;. Xem chi tiết

Xin ý kiến đối với dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT, Trang TTĐT trong các CQNN tỉnh

[ - 120 lượt xem] Căn cứ Quyết định 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 – 2020;. Xem chi tiết

Xin ý kiến tham gia vào dự thảo Quyết định Ban hành Danh sách mã định danh của các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc UBND tỉnh Sơn La tham gia trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống Quản lý văn bản và điều hành

[ - 263 lượt xem] Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT ngày 01/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành”; . Xem chi tiết

Xin ý kiến đối với dự thảo Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Sơn La

[ - 283 lượt xem] Căn cứ Quyết định 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 – 2020;. Xem chi tiết
Liên kết website
VIDEO
Không có video - Upload lại link
THỐNG KÊ
Đang truy cập:1
Hôm nay:2
Hôm qua:12
Trong Tháng:1373
Tổng số: 208620