Đường dây nóng: 0212.3750983
TIN XEM NHIỀU
BÌNH CHỌN

Bạn biết sở thông tin Sơn La qua kênh thông tin nào???

LIÊN KẾT WEBSITE

Xin ý kiến vào dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 1302/QĐ-UBND ngày 22/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh

[ - 91 lượt xem] Căn cứ Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Xem chi tiết

Xin ý kiến vào dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Sơn La.

[ - 173 lượt xem] Căn cứ Thông tư 27/2017/TT-BTTTT ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông, quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước. Xem chi tiết

Xin ý kiến tham gia dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất tỉnh Sơn La đến năm 2020

[ - 221 lượt xem] Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1143/UBND-KGVX ngày 07/5/2018 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 310/QĐ- TTG ngày 14/3/2018 củaThủ tướng Chính phủ. Xem chi tiết

Xin ý kiến tham gia vào hướng dẫn thực hiện Thông tư 32/2017/TT-BTTTT

[ - 344 lượt xem] Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2171/UBND-KGVX ngày 02/7/2018. Xem chi tiết

Xin ý kiến vào dự thảo văn bản của UBND tỉnh về áp dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La

[ - 301 lượt xem] Thực hiện Công văn số 2169/UBND-KGVX ngày 02/7/2018 về tham mưu áp dụng chữ ký số trong các văn bản điện tử. Xem chi tiết

tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động các CQNN tỉnh Sơn La năm 2019

[ - 350 lượt xem] Thực hiện Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 8/2/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 2017-2020; . Xem chi tiết

Thực hiện công văn 1253/UBND-KGVX ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh; tham gia ý kiến vào dự thảo danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2018 kèm theo QĐ của Thủ tướng chính phủ

[ - 261 lượt xem] Sở Thông tin và Truyền thông được giao nhiệm vụ tổng hợp ý kiến tham gia của các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện thành phố, dự thảo báo cáo ủy Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Văn phòng chính phủ.. Xem chi tiết

Xin ý kiến vào dự thảo Quy định chế độ nhuận bút thù lao đối với tác phẩm được đăng lên cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

[ - 410 lượt xem] Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Về việc ban hành Kế hoạch trình HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh năm 2018 của UBND tỉnh Sơn La.. Xem chi tiết

Xin ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La năm 2018

[ - 317 lượt xem] Thực hiện Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số và chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La.. Xem chi tiết

Xin ý kiến vào dự thảo Kế hoạch ứng phó sự cố đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2018-2019

[ - 841 lượt xem] Căn cứ Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia. Xem chi tiết

Xin ý kiến vào dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý, sử dụng chứng thư số và chữ ký số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La.

[ - 515 lượt xem] Căn cứ Thông tư số 08/2016/TT-BQP ngày 01/02/2016 của Bộ Quốc phòng quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.. Xem chi tiết

Xin ý kiến vào dự thảo Kế hoạch tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La

[ - 312 lượt xem] Thực hiện Quyết định số 1117/QĐ-TTg ngày 28/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật giai đoạn 2017-2020. Xem chi tiết
Liên kết website
VIDEO
Không có video - Upload lại link
THỐNG KÊ
Đang truy cập:3
Hôm nay:90
Hôm qua:113
Trong Tháng:2739
Tổng số: 361728