Đường dây nóng: 0212.3750983
TIN XEM NHIỀU
BÌNH CHỌN

Bạn biết sở thông tin Sơn La qua kênh thông tin nào???

LIÊN KẾT WEBSITE

Tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành tháng 4 năm 2018

[ - 21 lượt xem] Thực hiện Công văn số 299/STC-TCĐT ngày 23/01/2018 của Sở Tài chính về việc lập và gửi hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành,. Xem chi tiết

Tổng hợp danh sách nhà thầu trúng thầu tính đến tháng 4/2018

[ - 36 lượt xem] Thực hiện công văn số 724/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 21/4/2017 của Sở KH&ĐT v/v thực hiện Quyết định số 793/QĐ-UBND ngày 11/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La,. Xem chi tiết

Tình hình triển khai thực hiện hỗ trợ phương tiện nghe - xem năm 2017

[ - 68 lượt xem] Thực hiện Công văn số 3530/UBND-TH ngày 27/10/2017 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ phương tiện nghe - xem Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, . Xem chi tiết

Tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành năm 2017

[ - 117 lượt xem] Thực hiện Công văn số 4915/STC-CTĐT ngày 21/12/2017 của Sở Tài chính về việc báo cáo quyết toán dự án hoàn thành năm 2017. Xem chi tiết

Tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2017

[ - 387 lượt xem] Năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức triển khai 62 gói thầu (Trong đó: Tư vấn 40 gói; Phi tư vấn 09 gói; Mua sắm hàng hóa 11 gói; Xây lắp 02 gói). Xem chi tiết

Báo cáo tiến độ giải ngân các nguồn vốn đến hết ngày 29 tháng 12 năm 2017

[ - 125 lượt xem] Thực hiện Công văn số 2298/UBND-TH ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công năm 2017. Xem chi tiết

Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường x

[ - 142 lượt xem] Thực hiện Công văn số 2022/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 11/10/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước;. Xem chi tiết

Báo cáo nguồn vốn xã hội hóa thực hiện đến tháng 11 năm 2017

[ - 90 lượt xem] Căn cứ Công văn số 2340/SKHĐT-KGVX ngày 21/11/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La về việc rà soát, báo cáo nguồn vốn xã hội hóa thực hiện trong năm 2017 và xây dựng kế hoạch năm 2018. Xem chi tiết

Báo cáo tiến độ giải ngân các nguồn vốn tháng 12 năm 2017

[ - 186 lượt xem] Thực hiện Công văn số 2298/UBND-TH ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công năm 2017 . Xem chi tiết

Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành tháng 11 năm 2017

[ - 88 lượt xem] Thực hiện Công văn số 1160/STC-TCĐT ngày 18/4/2017 của Sở Tài chính tỉnh Sơn La về việc báo cáo tiến độ thực hiện quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2017,. Xem chi tiết

Lễ đóng, mở thầu - Gói thầu Mua sắm Radio năm 2017 thuộc Dự án Truyền thông và Giảm nghèo về thông tin năm 2017

[ - 94 lượt xem] Ngày 20/12/2017, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Lễ đóng, mở thầu - Gói thầu Mua sắm Radio năm 2017 thuộc Dự án Truyền thông và Giảm nghèo về thông tin năm 2017. . Xem chi tiết

Tình hình triển khai Dự án mua sắm tài sản tập trung tỉnh Sơn La năm 2017

[ - 247 lượt xem] Thực hiện Quyết định số 2648/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung (MSTT) cấp tỉnh và giao thực hiện nhiệm vụ MSTT trên địa bàn tỉnh Sơn La, Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TT&TT) đã phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ MSTT năm 2017. . Xem chi tiết
Liên kết website
VIDEO
Không có video - Upload lại link
THỐNG KÊ
Đang truy cập:2
Hôm nay:5
Hôm qua:52
Trong Tháng:6786
Tổng số: 262848