Đường dây nóng: 0212.3750983
TIN XEM NHIỀU
BÌNH CHỌN

Bạn biết sở thông tin Sơn La qua kênh thông tin nào???

LIÊN KẾT WEBSITE

Tổng hợp tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công tháng 7 năm 2018

[ - 36 lượt xem] Thực hiện Công văn số 231/SKHĐT-TH ngày 31/01/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình giải ngân các nguồn vốn đầu tư công theo Thông tư 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư,. Xem chi tiết

Tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành tháng 7 năm 2018

[ - 32 lượt xem] Thực hiện Công văn số 299/STC-TCĐT ngày 23/01/2018 của Sở Tài chính về việc lập và gửi hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành,. Xem chi tiết

Tổng hợp danh sách nhà thầu trúng thầu trong Quý II năm 2018

[ - 117 lượt xem] Trong Quý II năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai 29 gói thầu:. Xem chi tiết

Tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành tháng 6 năm 2018

[ - 47 lượt xem] Thực hiện Công văn số 299/STC-TCĐT ngày 23/01/2018 của Sở Tài chính về việc lập và gửi hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành, . Xem chi tiết

Tổng hợp tiến độ giải ngân các nguồn vốn được giao năm 2018 - tháng 5 năm 2018

[ - 116 lượt xem] Thực hiện Công văn số 2470/SKHĐT-THQH ngày 09/12/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn tổ chức triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018,. Xem chi tiết

Tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành tháng 5 năm 2018

[ - 41 lượt xem] Thực hiện Công văn số 299/STC-TCĐT ngày 23/01/2018 của Sở Tài chính về việc lập và gửi hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành,. Xem chi tiết

Tổng hợp danh sách nhà thầu trúng thầu trong tháng 5/2018

[ - 39 lượt xem] Thực hiện công văn số 724/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 21/4/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tổng hợp danh sách nhà thầu trúng thầu, nhà thầu vi phạm,. Xem chi tiết

Tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành tháng 4 năm 2018

[ - 101 lượt xem] Thực hiện Công văn số 299/STC-TCĐT ngày 23/01/2018 của Sở Tài chính về việc lập và gửi hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành,. Xem chi tiết

Tổng hợp danh sách nhà thầu trúng thầu tính đến tháng 4/2018

[ - 98 lượt xem] Thực hiện công văn số 724/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 21/4/2017 của Sở KH&ĐT v/v thực hiện Quyết định số 793/QĐ-UBND ngày 11/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La,. Xem chi tiết

Tình hình triển khai thực hiện hỗ trợ phương tiện nghe - xem năm 2017

[ - 132 lượt xem] Thực hiện Công văn số 3530/UBND-TH ngày 27/10/2017 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ phương tiện nghe - xem Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, . Xem chi tiết

Tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành năm 2017

[ - 173 lượt xem] Thực hiện Công văn số 4915/STC-CTĐT ngày 21/12/2017 của Sở Tài chính về việc báo cáo quyết toán dự án hoàn thành năm 2017. Xem chi tiết

Tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2017

[ - 498 lượt xem] Năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức triển khai 62 gói thầu (Trong đó: Tư vấn 40 gói; Phi tư vấn 09 gói; Mua sắm hàng hóa 11 gói; Xây lắp 02 gói). Xem chi tiết

Báo cáo tiến độ giải ngân các nguồn vốn đến hết ngày 29 tháng 12 năm 2017

[ - 176 lượt xem] Thực hiện Công văn số 2298/UBND-TH ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công năm 2017. Xem chi tiết
Liên kết website
VIDEO
Không có video - Upload lại link
THỐNG KÊ
Đang truy cập:1
Hôm nay:1756
Hôm qua:141
Trong Tháng:5151
Tổng số: 302755