Đường dây nóng: 0212.3750983
TIN XEM NHIỀU
BÌNH CHỌN

Bạn biết sở thông tin Sơn La qua kênh thông tin nào???

LIÊN KẾT WEBSITE

Tổng hợp danh sách nhà thầu trúng thầu trong tháng 10 năm 2018

[ - 79 lượt xem] Trong tháng 10 năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai 01 gói thầu:. Xem chi tiết

Tổng hợp tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công tháng 9 và quý III năm 2018

[ - 58 lượt xem] Thực hiện Công văn số 231/SKH&ĐT-TH ngày 31/1/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình giải ngân các nguồn vốn đầu tư công theo Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư,. Xem chi tiết

Tổng hợp danh sách nhà thầu trúng thầu trong quý III năm 2018

[ - 126 lượt xem] Trong quý III năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai 29 gói thầu:. Xem chi tiết

Tổng hợp tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công tháng 8 năm 2018

[ - 49 lượt xem] Thực hiện Công văn số 231/SKH&ĐT-TH ngày 31/1/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình giải ngân các nguồn vốn đầu tư công theo Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư,. Xem chi tiết

Tổng hợp tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công 7 tháng đầu năm 2018

[ - 51 lượt xem] Thực hiện Công văn số 1438/SKH&ĐT-THQH ngày 03/8/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tiến độ giải ngân thanh toán các nguồn vốn đầu tư công năm 2018,. Xem chi tiết

Tổng hợp danh sách nhà thầu trúng thầu trong tháng 8 năm 2018

[ - 63 lượt xem] Trong tháng 8 năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai 06 gói thầu:. Xem chi tiết

Tổng hợp tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công tháng 7 năm 2018

[ - 121 lượt xem] Thực hiện Công văn số 231/SKHĐT-TH ngày 31/01/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình giải ngân các nguồn vốn đầu tư công theo Thông tư 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư,. Xem chi tiết

Tổng hợp danh sách nhà thầu trúng thầu trong Quý II năm 2018

[ - 214 lượt xem] Trong Quý II năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai 29 gói thầu:. Xem chi tiết

Tổng hợp tiến độ giải ngân các nguồn vốn được giao năm 2018 - tháng 5 năm 2018

[ - 201 lượt xem] Thực hiện Công văn số 2470/SKHĐT-THQH ngày 09/12/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn tổ chức triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018,. Xem chi tiết

Tổng hợp danh sách nhà thầu trúng thầu trong tháng 5/2018

[ - 117 lượt xem] Thực hiện công văn số 724/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 21/4/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tổng hợp danh sách nhà thầu trúng thầu, nhà thầu vi phạm,. Xem chi tiết

Tổng hợp danh sách nhà thầu trúng thầu tính đến tháng 4/2018

[ - 174 lượt xem] Thực hiện công văn số 724/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 21/4/2017 của Sở KH&ĐT v/v thực hiện Quyết định số 793/QĐ-UBND ngày 11/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La,. Xem chi tiết

Tình hình triển khai thực hiện hỗ trợ phương tiện nghe - xem năm 2017

[ - 212 lượt xem] Thực hiện Công văn số 3530/UBND-TH ngày 27/10/2017 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ phương tiện nghe - xem Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, . Xem chi tiết

Tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2017

[ - 706 lượt xem] Năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức triển khai 62 gói thầu (Trong đó: Tư vấn 40 gói; Phi tư vấn 09 gói; Mua sắm hàng hóa 11 gói; Xây lắp 02 gói). Xem chi tiết
Liên kết website
VIDEO
Không có video - Upload lại link
THỐNG KÊ
Đang truy cập:3
Hôm nay:92
Hôm qua:152
Trong Tháng:10396
Tổng số: 341728