Đường dây nóng: 0212.3750983
TIN XEM NHIỀU
BÌNH CHỌN

Bạn biết sở thông tin Sơn La qua kênh thông tin nào???

LIÊN KẾT WEBSITE
Trích yếu
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Nơi ban hành
Loại văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
22/2016/TT-BTTTT 19/10/2016 Hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Chi tiết
2036/QĐ-BTTTT 21/11/2016 Ban hành kế hoạch chuyển đổi mã vùng
Chi tiết
41/2016/QĐ-TTg 10/10/2016 Ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
Chi tiết
32/2016/QĐ-UBND 03/11/2016 Quyết định 32/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La
Chi tiết
23 /2016/TT-BTTTT 02/11/2016 Thông tư Quy định về điều tra sản lượng và giá cước bình quân đối với dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí
Chi tiết
4110/QĐ-BTTTT 22/11/2016 Về việc ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại các tỉnh thuộc giai đoạn II của Đề án số hóa truyền hình Việt Nam
Chi tiết
37/2016/QĐ-UBND 15/11/2016 Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng Công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La
Chi tiết
27/KH-UBND 08/02/2017 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La năm 2017
Chi tiết
238/QĐ-UBND 08/02/2017 Quyết định ban hành Kế hoạch Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 2017-2020.
Chi tiết
04/2015/NĐ-CP 09/01/2015 Nghị định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Chi tiết
08/CT-TTg 14/03/2017 Triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin
Chi tiết
05/2017/QĐ-TTg 16/03/2017 Quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia
Chi tiết
01/2017/TT-BTTTT 16/02/2017 Ban hành danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
Chi tiết
02/2017/TT-BTTTT 04/04/2017 Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư"
Chi tiết
1302/QĐ-UBND 22/05/2017 Danh sách mã định danh của các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tham gia trao đổi văn bản điện tử thông qua Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành
Chi tiết
1162/QĐ-UBND 10/5/2017 Phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
Chi tiết
846/QĐ-TTg 09/6/2017 Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017
Chi tiết
116/QĐ-STTTT 21/6/2017 Quyết định số 116/QĐ-STTTT ngày 21/6/2017 Quy định đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng Công nghệ thông tin của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La
Chi tiết
45/2016/QĐ-TTg 19/10/2016 Về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Chi tiết
1357/PTTH&TTĐT 24/10/2016 Nâng cao hiệu quả hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp
Chi tiết
898/KH-STTTT 02//11/2016 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
Chi tiết
462/QĐ-UBND 27/02/2015 Quyết định V/v ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Sơn La
Chi tiết
270/LĐTBXH 17/4/2015 Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo quy định tại Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ
Chi tiết
09/2015/QĐ-UBND 31/3/2015 Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Sơn La
Chi tiết
17/2015/QĐ-UBND 01/6/2015 QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định xử lý cán bộ, công chức, viên chức vi phạm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và tiếp công dân
Chi tiết
1188/QĐ-UBND 09/6/2015 Quyết định phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng năm 2015
Chi tiết
862/STTTT-CNTT 21/10/2016 Báo cáo tình hình ứng dụng CNTT năm 2016
Chi tiết
1715/QĐ-UBND 22/6/2017 Ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Sơn la phiên bản 1.0
Chi tiết
13/2017/TT-BTTTT 23/06/2017 Thông tư Quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia
Chi tiết
15/2017/TT-BTTTT 23/06/2017 Thông tư Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thông tin và Truyền thông
Chi tiết
16/2017/TT-BTTTT 23/06/2017 Thông tư Quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước
Chi tiết
17/2017/TT-BTTTT 23/06/2017 Thông tư Quy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Chi tiết
154/QĐ-UBND 20/01/2017 Quyết định 154/QĐ-UBND công bố các văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh Sơn La ban hành đã hết hiệu lực đến ngày 31/12/2016
Chi tiết
87/QĐ-BTTTT 24/01/2017 Quyết định 87/QĐ-BTTTT ban hành danh mục văn bản QPPL đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2016
Chi tiết
2166/QĐ-UBND 09/8/2017 Quy định về Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng Công nghệ thông tin, Trang thông tin điện tử trong các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La
Chi tiết
05/VBHN-BTTTT 06/09/2017 Văn bản hợp nhất Thông tư Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông
Chi tiết
18/2017/TT-BTTTT 11/09/2017 Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ thiết bị vô tuyến truyền dữ liệu băng rộng"
Chi tiết
19 /2017/TT-BTTTT 12/09/2017 Thông tư Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành thông tin và truyền thông
Chi tiết
20/2017/TT-BTTTT 12/09/2017 Thông tư Quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc
Chi tiết
1189/QĐ-UBND 11/5/2017 Quy chế phối hợp giữa Trung tâm hành chính công tỉnh với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân và tổ chức
Chi tiết
Liên kết website
VIDEO
Không có video - Upload lại link
THỐNG KÊ
Đang truy cập:2
Hôm nay:87
Hôm qua:113
Trong Tháng:2736
Tổng số: 361725