Lượt xem: 214

Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La công bố Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố năm 2020

Ngày 11/01/2021, UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 36/QĐ-UBND về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố 

Đối với khối sở: Tổng điểm trung bình của các sở đạt: 90,25/100 điểm, tăng 4,68 điểm so với năm 2019.

Trong đó: nhóm A (từ 90 điểm trở lên), có 14 đơn vị chiếm tỷ lệ 70% trong tổng số sở; tăng 11 đơn vị so với năm 2019, gồm: Sở Nội vụ, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Nhóm B (từ 70 đến dưới 90 điểm) có 6 đơn vị, chiếm tỷ lệ 30% trong tổng số sở; giảm 55% so với năm 2019, gồm: Thanh tra tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Ngoại vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế, Sở Lao động, Thương binh và xã hội.

Đối với khối huyện: Tổng điểm trung bình đạt của các huyện: 86,15/100 điểm, tăng 4,77 điểm so với năm 2019.

Trong đó: nhóm A (từ 90 điểm trở lên), có 4 huyện chiếm tỷ lệ 33,33% trong tổng số huyện, gồm: Mộc Châu, Yên Châu, Sốp Cộp và Thành phố Sơn La. Nhóm B (từ 70 đến dưới 90 điểm) có 8 huyện, chiếm tỷ lệ 66,67% trong tổng số huyện, giảm 25% so với năm 2019, gồm: Quỳnh Nhai, Mai Sơn, Mường La, Thuận Châu, Bắc Yên, Phù Yên, Sông Mã, Vân Hồ./.

Nội dung cụ thể xem chi tiết dưới đây


Tác giả: Văn phòng
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 1473
  • Trong tuần: 15,392
  • Tất cả: 892,030
Đăng nhập