Lượt xem: 150

Quy định về tiêu chí và quy trình xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Ngày 29/6/2021, UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 1515/QĐ-UBND quy định về tiêu chí và quy trình xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ngành được cấu trúc thành 08 lĩnh vực, 44 tiêu chí và 61 tiêu chí thành phần, cụ thể là: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC: 07 tiêu chí và 04 tiêu chí thành phần; Xây dựng và tổ chức thực hiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật: 06 tiêu chí và 10 tiêu chí thành phần; Cải cách thủ tục hành chính: 05 tiêu chí và 12 tiêu chí thành phần; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính: 05 tiêu chí và 10 tiêu chí thành phần; Cải cách công vụ: 08 tiêu chí và 08 tiêu chí thành phần; Cải cách tài chính công: 07 tiêu chí và 03 tiêu chí thành phần; Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số: 05 tiêu chí và 14 tiêu chí thành phần; Tác động của CCHC đến người dân, tổ chức: 01 tiêu chí.

 Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp huyện, thành phố được cấu trúc thành 08 lĩnh vực, 47 tiêu chí và 77 tiêu chí thành phần, cụ thể là: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính: 07 tiêu chí và 04 tiêu chí thành phần; Hoàn thiện và tổ chức thực hiện hệ thống văn bản pháp quy: 05 tiêu chí và 11 tiêu chí thành phần; Cải cách thủ tục hành chính: 06 tiêu chí và 13 tiêu chí thành phần; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính: 05 tiêu chí và 10 tiêu chí thành phần; Cải cách công vụ: 09 tiêu chí và 12 tiêu chí thành phần; Cải cách tài chính công: 08 tiêu chí và 03 tiêu chí thành phần; Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số: 05 tiêu chí và 17 tiêu chí thành phần; Tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội của huyện, thành phố: 02 tiêu chí và 07 tiêu chí thành phần.

Thang điểm đánh giá là 100 điểm, trong đó: Điểm tự đánh giá, thẩm định: 70/100 điểm; điểm đánh giá qua điều tra xã hội học: 30/100 điểm./.

Chi tiết xem văn bản dưới đây

 

 

Tác giả: Văn phòng
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 79
  • Trong tuần: 5,242
  • Tất cả: 570,194
Đăng nhập