Lượt xem: 263

Công bố Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021

Ngày 10/5/2022, Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam đã công bố báo cáo Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2021.

Chỉ số PAPI được khảo sát với 8 chỉ số nội dung, bao gồm các chỉ số: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; Công khai, minh bạch trong ra quyết định; Trách nhiệm giải trình với người dân; Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; Thủ tục hành chính công; Cung ứng dịch vụ công; Quản trị môi trường và Quản trị điện tử. 8 chỉ số này bao gồm 28 nội dung thành phần, hơn 500 câu hỏi về nhiều vấn đề chính sách của Việt Nam. Năm 2021, tỉnh Thừa Thiên-Huế dẫn đầu với chỉ số đạt 48,05 điểm; tiếp theo là Bình Dương với 47,17 điểm; Thanh Hóa với 47,1 điểm.

 

Bảng tổng hợp kết quả PAPI 2021 của các tỉnh, thành phố. 

Năm 2021, chỉ số PAPI tỉnh Sơn La đạt 40,14 điểm, giảm 2,01 điểm so với năm 2020, đứng thứ 50/63 tỉnh, thành phố (năm 2020 đứng thứ 46/63 tỉnh, thành phố). So với năm 2020, có 4/8 chỉ số nội dung giữ hạng (tham gia của người dân ở cấp cơ sở, thủ tục hành chính công, cung ứng dịch vụ công, quản trị môi trường); 4/8 chỉ số nội dung giảm hạng (công khai, minh bạch trong ra quyết định; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong lĩnh vực công; quản trị điện tử); 11/28 nội dung thành phần tăng điểm (chủ yếu thuộc lĩnh vực chứng thực, xác nhận; TTHC cấp xã/phường; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất); 17/28 nội dung thành phần giảm điểm (chủ yếu thuộc các lĩnh vực thu chi ngân sách cấp xã; giải đáp khiếu nại, tố cáo, khúc mắc của người dân).      

Qua đánh giá chỉ số PAPI, tỉnh Sơn La yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh cần khắc phục những tồn tại, thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số; phân công rõ trách nhiệm cho các sở, ngành xây dựng giải pháp cụ thể để cải thiện chỉ số liên quan thuộc ngành quản lý trong thời gian tới. Qua đó, hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ nhân dân, điều hành năng động, quản lý hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân./.

Tác giả:Phòng TTBCXBBC
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 1400
  • Trong tuần: 15,319
  • Tất cả: 891,957
Đăng nhập