Lượt xem: 13

Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 tại Sở Thông tin và Truyền thông

Ngày 15/7/7/2022, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác Cải cách hành chính tại Sở Thông tin và Truyền thông

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Minh Hòa, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn kiểm tra đã công bố quyết định kiểm tra, thông qua nội dung kiểm tra và thống nhất cách thức làm việc của Đoàn kiểm tra. Sở Thông tin và Truyền thông đã trình bày tóm tắt Báo cáo kết quả triển khai việc thực công tác cải cách hành chính của Sở.

Đoàn đã kiểm tra việc thực hiện kế hoạch CCHC năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 của đơn vị; việc thực hiện các quy định về công tác chỉ đạo, điều hành và 6 nhiệm vụ trọng tâm của CCHC, gồm: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số. Việc thực hiện kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (Par Index); Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và giải pháp nâng cao hiệu quả các chỉ số này tại Sở Thông tin và Truyền thông. Năm 2021, Chỉ số CCHC của Sở Thông tin và Truyền thông đạt 93,8 điểm xếp thứ 12/20 sở, ban, ngành; Chỉ số SIPAS đạt 97,99 điểm, xếp thứ 7/20 sở, ban, ngành.

Là cơ quan tham mưu chủ trì thực hiện nội dung Xây dựng Chính quyền điện tử, chính quyền số trong công tác CCHC của tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đề án trong Kế hoạch CCHC của UBND tỉnh giao cơ bản đảm bảo nội dung và thời gian quy định. Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã quan tâm thực hiện cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số của đơn vị mình. Cụ thể: năm 2022, hoàn thành 35/46 nhiệm vụ kế hoạch CCHC của Sở; tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định, kế hoạch liên quan đến công tác CCHC gồm: quy trình tạm thời tổ chức, vận hành hệ thống hội nghị truyền hình phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ đến cấp xã trên địa bàn tỉnh; mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước và các đơn vị thuộc, trực thuộc UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; triển khai tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Sơn La trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2022... tiếp tục hỗ trợ cài đặt và sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng cho cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh; tích hợp chữ ký số chuyên dùng vào các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh; thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị hướng dẫn, thẩm định, công bố thủ tục hành chính (TTHC) đạt dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tổ chức rà soát, cập nhật, công khai nội dung của 44 TTHC thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên Cổng thông tin điện tử của ngành, niêm yết tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và tại trụ sở cơ quan. Từ đầu năm đến nay, đã tiếp nhận 49 hồ sơ; trong đó, đã giải quyết 47 hồ sơ trước và đúng hạn, 2 hồ sơ đang giải quyết (chưa đến hạn); không có hồ sơ bị quá hạn…

 Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã đánh giá những việc đã làm được và chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Qua đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã nghiêm túc tiếp thu và trong thời gian tới sẽ chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc có giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế để nâng cao công tác cải cách hành chính tại đơn vị.

Tác giả:Tuấn Nguyễn- Văn phòng
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 60
  • Trong tuần: 26,997
  • Tất cả: 1,139,618
Đăng nhập