Lượt xem: 27

Thống kê cài đặt ứng dụng Bluezone trên địa bàn tỉnh Sơn La đến 17h00' ngày 09/5/2021

Huyện, Thành phố

Dân số

Tổng smartphone

Số Bluezone đã đăng ký số điện thoại

Tỷ lệ Bluezone đã đăng ký số điện thoại/Dân số

Tỷ lệ Bluezoner có số điện thoại/ số smart phone

Xếp hạng

Huyện Bắc Yên

66,248

40,195

5,130

7.74%

12.76%

11

Huyện Mai Sơn

162,696

113,112

16,425

10.10%

14.52%

8

Huyện Mường La

98,760

52,796

9,055

9.17%

17.15%

4

Huyện Mộc Châu

112,402

85,120

17,449

15.52%

20.50%

2

Huyện Phù Yên

113,779

66,389

11,248

9.89%

16.94%

5

Huyện Quỳnh Nhai

63,447

33,128

5,712

9.00%

17.24%

3

Huyện Sông Mã

152,889

86,484

12,327

8.06%

14.25%

9

Huyện Sốp Cộp

49,554

26,570

3,947

7.97%

14.86%

6

Huyện Thuận Châu

171,680

91,044

12,151

7.08%

13.35%

10

Huyện Vân Hồ

61,435

36,765

4,216

6.86%

11.47%

12

Huyện Yên Châu

78,572

48,206

7,115

9.06%

14.76%

7

Thành phố Sơn La

103,392

99,848

29,594

28.62%

29.64%

1

Số thuê bao chưa xác định được huyện nào


505

44
Toàn tỉnh

1,234,854

780,162

134,413

10.88%

17.23%

60/63

 

Tác giả:Phòng TTBCXB
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 426
  • Trong tuần: 2,403
  • Tất cả: 516,919
Đăng nhập