Lượt xem: 410

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào

Ngày 28/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La ban hành Hướng dẫn số 56-HD/BTGTU tuyên truyền về "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022". Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh tổ chức hoạt động tuyên truyền với các nội dung:

    1. Tuyên truyền về lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào và các thành tựu hợp tác của hai nước trong giai đoạn hiện nay, trong đó tập trung nhấn mạnh vào giai đoạn từ năm 1962 đến nay; làm rõ bản chất đặc biệt, ý nghĩa, bài học lịch sử của mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, khẳng định quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam là một điển hình, một hình mẫu hiếm có về sự gắn kết bền chặt, thủy chung, trong sáng và đầy hiệu quả giữa hai dân tộc đấu tranh vì độc lập, tự do và tiến bộ xã hội. Nội dung tuyên truyền góp phần làm cho các tầng lớp nhân dân hiểu biết sâu sắc về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, Chủ tịch Xu-pha-nu-vông xây dựng, vun đắp và đã được các thế hệ lãnh đạo và cán bộ, nhân dân hai nước tiếp tục củng cố, phát triển. Lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhiều lần khẳng định quyết tâm tiếp tục bảo vệ, phát triển và nâng tầm mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trên tinh thần độc lập, tự chủ và ý chí tự lực, tự cường, phát huy thế mạnh và khả năng của mỗi bên; đồng thời dành cho nhau ưu tiên, ưu đãi hợp lý, không ngừng nâng cao hiệu quả, chất lượng hợp tác vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, góp phần vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

     Tuyên truyền, làm nổi bật những thành tựu hợp tác mà hai nước đã đạt được trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước. Khẳng định quan hệ Việt Nam - Lào là quan hệ hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, kinh tế, văn hóa, giáo dục.., trong đó quan hệ chính trị giữ vai trò nòng cốt, định hướng tổng thể trong quan hệ hai nước. Hai bên đã phát huy những cơ chế hợp tác sẵn có, đồng thời triển khai những cơ chế hợp tác mới; phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề chiến lược; thường xuyên trao đổi các đoàn cấp cao và các cấp dưới nhiều hình thức, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào[1]; ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng giữa hai Đảng, hai Chính phủ, tạo hành lang pháp lý thuận lợi thúc đẩy quan hệ hợp tác như (i) Thỏa thuận Chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021 - 2030, (ii) Hiệp định hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021 - 2025 và các Thỏa thuận hợp tác giữa các ban, bộ, ngành của hai nước. Các văn kiện này không chỉ thể hiện quan hệ chính trị giữa hai nước đang được tăng cường mạnh mẽ mà còn khẳng định hợp tác giữa hai nước trong các vấn đề chiến lược, các ngành, lĩnh vực ngày càng phong phú và toàn diện.

     Tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc hoàn thành công tác tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào; ý nghĩa của việc thực hiện các hiệp định, thỏa thuận về quản lý biên giới đã ký giữa hai nước; tuyên truyền, nâng cao vai trò của các địa phương và của cư dân khu vực biên giới trong việc bảo vệ chủ quyền biên giới lãnh thổ trên đất liền của Tổ quốc; nâng cao trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự tuyến biên giới; góp phần duy trì ổn định và tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai bên biên giới; tăng cường quảng bá, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của địa phương với bạn bè trong và ngoài nước nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, thu hút khách du lịch, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh biên giới; tuyên truyền phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xuyên tạc về quan hệ hai nước, nhất là các vấn đề liên quan đến biên giới, lãnh thổ… Tăng cường tuyên truyền về những dự án điển hình, cụ thể của Việt Nam ở Lào và những dự án điển hình của Lào tại Việt Nam, nhấn mạnh quá trình hợp tác, phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện lẫn nhau trong quá trình xây dựng và triển khai các dự án đó; những câu chuyện, bài viết về người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Lào; những cá nhân điển hình có đóng góp quan trọng cho việc phát triển quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào.

    2. Tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962) và Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977) và các hoạt động trong “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”

    Ngày 05/9/1962, hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là một sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới, khẳng định sự gắn bó của hai dân tộc láng giềng Việt Nam - Lào, luôn cùng kề vai sát cánh, gắn bó, đoàn kết, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công cuộc đấu tranh giành độc lập tự do dân tộc.

    Ngày 18/7/1977, hai nước chính thức ký kết các Hiệp ước: (i) Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; (ii) Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; và ra Tuyên bố chung tăng cường sự tin cậy và hợp tác lâu dài giữa hai nước. Trong đó, Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác toàn diện mang tính chiến lược lâu dài, tạo cơ sở chính trị và pháp lý quan trọng nhằm củng cố và tăng cường tình đoàn kết, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào. Đây là mốc lịch sử quan trọng đánh dấu bước ngoặt mới trong quan hệ giữa hai nước.

    Tập trung tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm trang trọng và phong phú ở cả hai nước nhằm tuyên truyền và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Chú trọng tuyên truyền, thông tin đậm nét về các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao của Đảng và Nhà nước; trao đổi đoàn, giao lưu, hợp tác giữa các ban, bộ, ngành địa phương hai nước, đặc biệt là các ban, bộ, ngành có quan hệ hợp tác với Lào, các địa phương có chung đường biên giới. Tuyên truyền về các hoạt động mit tinh, kỷ niệm, trao đổi điện mừng; hoạt động giao lưu nhân dân, văn hóa, thể thao, triển lãm, hội thảo của các cơ quan, doanh nghiệp… Tăng cường các sự kiện, ấn phẩm góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, thiên nhiên, con người, văn hóa của hai nước.

    Các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực, chủ động tuyên truyền và tham gia cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” trên các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương (các đơn vị báo chí chủ động xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền), đăng tải các tư liệu tham khảo phục vụ cho cuộc thi.

    3. Tuyên truyền, giới thiệu về đất nước, con người Lào

    - Giới thiệu vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước, con người; truyền thống văn hóa, lịch sử; các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Lào.

    - Giới thiệu những cá nhân điển hình người Lào sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam có đóng góp tích cực cho sự phát triển của quan hệ hai nước trên các lĩnh vực.

    Tuyên truyền về chủ trương, chính sách và mối quan hệ hữu nghị hợp tác của Sơn La với các tỉnh Bắc Lào trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội; quốc phòng an ninh, phòng chống ma túy; phòng chống tội phạm qua biên giới…

   Tuyên truyền Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Lào (05/9/1962- 05/9/2022); 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác Việt Nam- Lào (18/7/1977- 18/7/2022) và đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam- Lào được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh tại di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Việt Nam- Lào (Bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La).

   Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng và chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Lào (05/9/1962- 05/9/2022); 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác Việt Nam- Lào (18/7/1977- 18/7/2022).

    - Lễ khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Lóng Sập - Pa Háng.

    - Triển lãm Kỷ niệm 60 năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào.

    - Tổ chức cho lưu học sinh Lào đang học tập tại các trường THCN, Cao đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh tham quan Khu Di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào.

Tác giả:Phòng TTBCXBBC
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 27
  • Hôm nay: 3,642
  • Trong tuần: 26,801
  • Tất cả: 1,139,422
Đăng nhập