Lượt xem: 401

Hướng dẫn tuyên truyền tháng 7/2022

Ngày 29/6/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 838/STTTT-TTBCXBBC về việc hướng dẫn tuyên truyền tháng 7/2022 gửi các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Truyền thông - Văn hóa các huyện, thành phố. Đồng thời, đề nghị các cơ quan báo chí, phóng viên thường trú của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh phối hợp tuyên truyền, phản ánh các hoạt động, sự kiện diễn ra trong tháng 7/2022 trên địa bàn tỉnh Sơn La, cụ thể như sau:

1. Tuyên truyền các vấn đề, sự kiện quan trọng, nổi bật trong tháng 7/2022 như: Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân (02/7); ngày Truyền thống của lực lượng thanh niên xung phong (15/7); Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022); Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người (30/7); kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ; kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu.

2. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về thành quả phòng, chống dịch; về lợi ích của tiêm vắc xin kể cả trường hợp đã nhiễm COVID-19, về tác dụng phòng ngừa của vắc xin với các biến chủng mới của COVID-19.

3. Tuyên truyền sâu rộng về chủ trương tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế; tuyên truyền về Quy chế thi và các văn bản hướng dẫn về kỳ thi; phản ánh kịp thời, chính xác, đúng quy định về các hoạt động chuẩn bị và tổ chức kỳ thi trên địa bàn tỉnh; thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác về công tác tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022.

4. Truyền thông tạo đồng thuận xã hội về triển khai giai đoạn 2 thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025” trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường.

5. Phổ biến nội dung của Quyết định số 497/QĐ-TTg ngày 21/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 69-KH/TU ngày 22/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; truyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương phát triển cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh theo Kết luận số 253-KL/TU ngày 07/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

6. Phổ biến Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 17/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân; Công điện số 488/CĐ-TTg ngày 03/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

7. Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 30/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Sơn La và các quy định của pháp luật trong công tác bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

8. Truyền thông nâng cao nhận thức và thực hành dinh dưỡng hợp lý, phản ánh kịp thời các hoạt động triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng, Chương trình sức khỏe Việt Nam đến năm 2025; tuyên truyền những nguy cơ, sự nguy hiểm của bệnh sốt xuất huyết và các biện pháp phòng bệnh cho người dân, tiếp tục triển khai các hoạt động truyền thông phòng chống sốt xuất huyết hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết lần thứ 12 trên địa bàn tỉnh.

 9. Tuyên truyền Kế hoạch quốc gia ứng phó thảm họa động đất, sóng thần; phổ biến các quy định của pháp luật về hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước, hành nghề khoan nước dưới đất; phản ánh kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về tài nguyên nước nhằm góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về trách nhiệm quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên nước.

10. Tuyên truyền phổ biến pháp luật trong lĩnh vực công chứng, chính sách phát triển nghề công chứng; đẩy mạnh tuyên truyền chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; tuyên truyền phát triển và sử dụng nền tảng số quốc gia về sàn thương mại điện tử.

11. Tuyên truyền hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025; tuyên truyền chuyển đổi nhận thức về chuyển đổi số gắn với tuyên truyền các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh, chủ động sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

12. Tuyên truyền triển khai thực hiện Nghi quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tuyên truyền về “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022”; tuyên truyền tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022.

13. Tuyên truyền phản ánh kịp thời các hoạt động phòng, chống ma túy và các hoạt động chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và các gương người tốt, việc tốt, trong việc cai nghiện, xóa bỏ cây có chứa chất ma túy; tích cực đấu tranh với tội phạm ma túy; tăng dung lượng, thời lượng phát sóng các sản phẩm truyền thanh, truyền hình về phòng, chống ma túy…/.

Tài liệu tuyên truyền tải về tại đây File01 File02 File03

Tác giả:Phòng TTBCXBBC
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 46
  • Hôm nay: 3,622
  • Trong tuần: 26,781
  • Tất cả: 1,139,402
Đăng nhập