Lượt xem: 33

Tuyên truyền hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Sơn La

Thực hiện Kế hoạch số 279/KH-UBND ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh về việc phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Sơn La năm 2022; Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 10/02/2022 của UBND tỉnh về việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Sơn La năm 2022.

       Với mục tiêu đẩy mạnh phát triển chính quyền số, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước và thực hiện cải cách hành chính, trong thời gian qua, lãnh đạo UBND tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh. Nhằm phổ biến rộng rãi về dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuận tiện sử dụng, góp phần nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến và hồ sơ được xử lý trực tuyến, Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng các nội dung về câu hỏi thường gặp, video clip hướng dẫn sử dụng Cổng dịch vụ công tỉnh để nộp hồ sơ thông qua các dịch vụ công trực tuyến:

   - Hướng dẫn truy cập vào cổng dịch vụ công tỉnh, cổng dịch vụ công quốc gia; đăng ký tài khoản; đăng nhập; tra cứu danh mục TTHC; nộp hồ sơ trực tuyến; tra cứu quy trình giải quyết TTHC, thực hiện thanh toán phí, lệ phí trực tuyến và các dịch vụ hỗ trợ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong giải quyết các TTHC. Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông (banner bên phải).

      - Nội dung về hỏi – đáp, các câu hỏi thường gặp, hướng dẫn đánh giá cán bộ, đánh giá giải quyết TTHC, các tiện ích hỗ trợ; tra cứu được thông tin chi tiết về doanh nghiệp với dữ liệu được truy xuất từ cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp được đăng tải trên Cổng dịch vụ công tỉnh Sơn La http://dichvucong.sonla.gov.vn.

   Để có sự đồng hành, quyết liệt tham gia vào cuộc của các sở, ngành, địa phương, ngày 09/9/2022, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La, đã ban hành Công văn số 1183/STTTT-CNTTVT đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp tuyên truyền hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Sơn La tới các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, giúp nâng cao hiệu quả tuyên truyền, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tra cứu tình hình giải quyết thủ tục hành chính.


 

Phòng CNTT-VT

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 34
  • Hôm nay: 93
  • Trong tuần: 27,030
  • Tất cả: 1,139,651
Đăng nhập