Lượt xem: 516

Hoàn thiện và đưa vào ứng dụng nền tảng Mã địa chỉ bưu chính - Vpostcode năm 2021

Ngày 23/4/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 529/QĐ-BTTTT về việc hoàn thiện và đưa vào ứng dụng nền tảng Mã địa chỉ bưu chính - Vpostcode năm 2021. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoàn thiện và đưa vào ứng dụng nền tảng Mã địa chỉ bưu chính - Vpostcode năm 2021.

Theo đó, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu gồm: Khẩn trương triển khai việc hoàn thiện nâng cấp cơ sở dữ liệu Mã địa chỉ bưu chính - Vpostcode nhằm nâng cao tính chính xác, tin cậy của dữ liệu địa chỉ. Phát triển, hoàn thiện sản phẩm ứng dụng trên cơ sở kết nối giữa sản phẩm và nhu cầu thị trường nhằm tận dụng hiệu quả nền tảng Mã địa chỉ bưu chính - Vpostcode gắn với bản đồ số - Vmap. Triển khai thí điểm Mã địa chỉ bưu chính - Vpostcode gắn với bản đồ số - Vmap tại một số địa phương và một số doanh nghiệp.

Bưu điện tỉnh Sơn La là đơn vị được giao thực hiện thu thập, xác minh, hiệu chỉnh, bổ sung dữ liệu Mã địa chỉ bưu chính - Vpostcode trên địa bàn tỉnh. Theo Kế hoạch trong tháng 5/2021, Bưu điện tỉnh sẽ cử lực lượng tới địa bàn để rà soát, xác minh thực địa tại hộ dân, các cơ quan, tổ chức, cửa hàng… thu thập thông tin về tên địa điểm, địa chỉ chi tiết của địa điểm (gồm số nhà và tên đường), thông tin về đơn vị hành chính của địa điểm (gồm tên thôn/xóm/tổ/xã/phường, huyện/thành phố, tỉnh) và vị trí của địa điểm (vị trí kinh độ, vĩ độ của địa điểm trên bản đồ số)./.

 

 

 

Tác giả:Trần Hoa Lý
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 27
  • Hôm nay: 3,644
  • Trong tuần: 26,803
  • Tất cả: 1,139,424
Đăng nhập