Lượt xem: 1139

Hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền tháng 8 năm 2021

Ngày 02/82021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 969/STTTT-TTBCXB về việc hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền tháng 8 và các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Thông tin Truyền thông gửi các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Truyền thông - Văn hóa các huyện, thành phố. Đồng thời, đề nghị các cơ quan báo chí, phóng viên thường trú của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh phối hợp tuyên truyền, phản ánh các hoạt động, sự kiện diễn ra trong tháng 8/2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV và hoạt động tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp của đại biểu Quốc hội tỉnh, gắn với tuyên truyền việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV, Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025; tuyên truyền các hoạt động trước, trong và sau Kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026...

2. Cập nhật thường xuyên, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, các bộ, ban, ngành, các văn bản hướng dẫn của tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh để triển khai hướng dẫn, tuyên truyền kịp thời, hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình kinh tế - xã hội, an toàn, an ninh trên địa bàn tỉnh; các phong trào, các hoạt động kỷ niệm trong tháng 8/2021: tuyên truyền kỷ niệm 76 năm ngày Cách mạng tháng tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021); chủ trương hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu nông sản Sơn La, việc tiêu thụ nông sản cho nhân dân, đặc biệt là các loại quả đang vào vụ thu hoạch trên địa bàn tỉnh; phương án Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình trong công tác sơ chế, chế biến, bảo quản sản phẩm Nhãn và nông sản khác năm 2021./.

Tài liệu tuyên truyền tải về tại đây File01 File02 File03 File04 File05

 

Tác giả:TT-BC-XB
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 33
  • Hôm nay: 95
  • Trong tuần: 27,032
  • Tất cả: 1,139,653
Đăng nhập