Ban hành Quy định mới về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim
Lượt xem: 484

Ngày 30 tháng 6 năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 07/2022/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/08/2022Ngày 30 tháng 6 năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 07/2022/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/08/2022.

Theo đó, Thông tư số 07/2022/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2022, sửa đổi, bổ sung 16 Điều tại Thông số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2017.

Một trong những điểm mới của Thông tư số 07/2022/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2022 so với Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2017 là bổ sung các quy định về yêu cầu đối với viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng đối với các chức danh cụ thể bao gồm các chức danh âm thanh viên (Từ Hạng I lên đến Hạng III), chức danh kỹ thuật dựng phim (Từ Hạng I lên đến Hạng III), chức danh phát thanh viên (Từ Hạng I lên đến Hạng III), chức danh quay phim (Từ Hạng I lên đến Hạng III).

Bên cạnh việc giới thiệu điều khoản mới quy định liên quan đến việc dự thi và xét thăng hạng đối với từng chức danh cụ thể, Thông tư số 07/2022/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2022  còn sửa đổi, bổ sung làm rõ một số quy định liên quan đến tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đối với từng chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.

Toàn văn Thông tư số 07/2022/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2022 được cập nhật dưới đây:

https://mic.gov.vn/Upload_Moi/VanBan/07TT08072022_091543.PDF

 

Tác giả: Phòng TTBCXBBC (tổng hợp)
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 1,535
  • Trong tuần: 4,283
  • Tất cả: 2,131,753
Đăng nhập