Lượt xem: 128

Điều kiện hoạt động đối với cửa hàng photocopy

Photocopy là một trong những ngành nghề phổ biến hiện nay. Tuy nhiên khi thực hiện dịch vụ photocopy cũng phải lưu ý các quy định của pháp luật về điều kiện hoạt động. Cụ thể các cửa hàng photo phải thực hiện thủ tục khai báo cơ sở dịch vụ photocopy theo quy định tại nghị định 60/2014/NĐ-CP (sửa đổi bởi nghị định 25/2018/NĐ-CP) như sau:

Thủ tục báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Theo quy định tại điều 25 nghị định 60/2014/NĐ-CP đơn vị là doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh gửi tờ khai theo mẫu số 16 tại thông tư 03/2015/TT-BTTTT (2 bản) qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện

Trách nhiệm của cơ sở dịch vụ photocopy

Cơ sở photocopy khi hoạt động cần có trách nhiệm theo quy định tại điều 26 nghị định 60/2015/NĐ-CP bao gồm:

1.  Thực hiện khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy theo quy định.

2.  Hoạt động đúng địa điểm đã khai báo.

3.  Chấp hành các yêu cầu quản lý của cơ quan quản lý nhà nước.

4.  Xuất trình hồ sơ, giấy tờ liên quan đến hoạt động của cơ sở dịch vụ photocopy và chấp hành việc giải trình, báo cáo đầy đủ, trung thực theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền thi hành nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra theo quy định của pháp luật.

5.  Báo cáo kịp thời với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in khi phát hiện giấy tờ, tài liệu nhận photocopy có nội dung vi phạm.

6.  Tuân thủ quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan; người đứng đầu cơ sở dịch vụ photocopy phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của cơ sở dịch vụ photocopy.

Chế độ báo cáo định kỳ với cơ sở hoạt động dịch vụ photocopy

Cơ sở dịch vụ photocopy có trách nhiệm báo cáo định kỳ định kỳ 01 năm/lần hoặc đột xuất khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in theo quy định tại điều 8 nghị định 60/2014/NĐ-CP (sửa đổi bởi nghị định 25/2018/NĐ-CP) và hướng dẫn bởi điều 4 thông tư 03/2015/TT-BTTTT.

Cơ quan tiếp nhận báo cáo: Phòng Văn hóa – Thông tin huyện, thành phố. Thời hạn gửi báo cáo: 10 tháng 01 của năm liền sau năm báo cáo Mẫu báo cáo hoạt động photocopy theo mẫu 24 thông tư 03/2015/TT-BTTTT./.

Tác giả:Đặng Nam-Thanh tra Sở
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 367
  • Trong tuần: 2,344
  • Tất cả: 516,860
Đăng nhập