Lượt xem: 120

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ngày 21/5/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

Nhằm triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp của Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính được ban hành tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh Sơn La đề ra các nhiệm vụ gồm: nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; kết nối, tích hợp chia sẻ dữ liệu giữa cổng dịch vụ công quốc gia với hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh; triển khai thực hiện số hóa hồ sơ trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; lưu trữ điện tử đối với hồ sơ thủ tục hành chính; mở rộng việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính; đổi mới việc giám sát, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo thời gian thực trên cơ sở ứng dụng công nghệ mới; đảm bảo các nguồn lực và các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện; đồi mới nâng cao hiệu quả, năng suất lao động của bộ phận một cửa; tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến nội dung đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

UBND tỉnh cũng giao rõ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của kế hoạch đảm bảo chất lượng và tiến độ theo kế hoạch đề ra. 

Nội dung cụ thể xem chi tiết dưới đây

 

Tác giả: Văn phòng
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 137
  • Trong tuần: 5,300
  • Tất cả: 570,252
Đăng nhập