Lượt xem: 699

Kế hoạch phát triển thông tin và truyền thông năm 2019

Năm 2019 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm 2016 - 2020.

Năm 2018, ngành thông tin và truyền thông tỉnh Sơn La tiếp tục phát triển mạng lưới bưu chính - viễn thông tới các xã, phường, thị trấn, vùng sâu, vùng xa, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, phục vụ sự chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền và nhu cầu của người dân, doanh nghiệp; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp trong ngành phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin sâu rộng trong các ngành, các lĩnh vực, địa phương trên toàn tỉnh; cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao trên diện rộng, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp, các ngành và phục vụ hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả trên, dự báo năm 2019 tình hình kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn; cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới vẫn còn nhiều hạn chế. Nguồn kinh phí đầu tư cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, truyền thông chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Vì vậy, để phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019 đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng, tận dụng các cơ hội, khắc phục khó khăn, thách thức của các cơ quan, đơn vị trong ngành thông tin và truyền thông.

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thực hiện tốt công tác tham mưu xây dựng và ban hành các cơ chế chính sách phù hợp, tạo động lực phát triển, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng và triển khai Kế hoạch phát triển thông tin và truyền thông năm 2019.

Chi tiết Kế hoạch: Xem tại đây

Đặng Đình Nam - Phòng Kế hoạch Tài chính

Tin khác
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 384
  • Trong tuần: 2,361
  • Tất cả: 516,877
Đăng nhập