Lượt xem: 782

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số và chữ ký số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La

Ngày 27/11/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số và chữ ký số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La. Quy chế này quy định về quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng để xác thực thông tin, bảo mật và an toàn thông tin trong các giao dịch điện tử, trao đổi thông tin của các cơ quan Nhà nước; cán bộ, công chức của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Theo đó, việc sử dụng chữ ký số, chứng thư số được sử dụng rộng rãi cho tất cả các loại văn bản điện tử trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Sơn La; không áp dụng đối với loại văn bản mật, tuyệt mật, tối mật và các văn bản khác theo quy định của pháp luật. Việc áp dụng sử dụng chữ ký số được thực hiện từng bước theo lộ trình thích hợp để đạt hiệu quả tốt nhất trong các giao dịch điện tử. Triển khai sử dụng chữ ký số phải phù hợp với thực tiễn, không ngưng trệ công tác văn thư lưu trữ, hành chính khi thực hiện áp dụng chữ ký số. Việc quản lý, sử dụng chữ ký số phải đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân thuộc cơ quan Nhà nước tỉnh Sơn La có liên quan đến hoạt động quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số.

 

Văn bản điện tử sử dụng chữ ký số do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp có giá trị pháp lý tương đương với văn bản giấy có ký tay và đóng dấu khi văn bản điện tử được quét từ văn bản giấy có ký tay và đóng dấu, được ký số với loại chữ ký số của tổ chức và chữ ký số đã được xác thực hợp lệ. Văn bản được chữ ký số với loại chữ ký số của cá nhân (người có thẩm quyền) theo quy định và chữ ký số của tổ chức, các chữ ký số đã được xác thực hợp lệ. Văn bản, tài liệu được ký số với loại chữ ký số của cá nhân và chữ ký số đã được xác thực hợp lệ thì có giá trị tương đương với văn bản có chữ ký tay của cá nhân đó.

 

Ngoài ra, quyết định cũng quy định rõ các nội dung liên quan đến thẩm quyền quản lý thuê bao; đăng ký cấp mới, gia hạn, thay đổi thông tin, thu hồi, cấp lại chứng thư số; thu hồi, khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật; quản lý thiết bị lưu khóa bí mật; quy trình ký số trên văn bản; xác thực chữ ký số;…

 

Quyết định có hiệu lực thi hành từ này 15/12/2017/

 

Xem chi tiết Quyết định tại đây./.

TRUNG ĐQ

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 1436
  • Trong tuần: 15,355
  • Tất cả: 891,993
Đăng nhập