Lượt xem: 688

Kết quả đấu thầu và các nội dung thuộc thỏa thuận khung gói thầu Thuê dịch vụ Hệ thống Hội nghị truyền hình 3 cấp từ tỉnh đến huyện, xã

Quyết định số 164/QĐ-STTTT ngày 27/7/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thuê dịch vụ Hệ thống Hội nghị truyền hình 3 cấp từ tỉnh đến huyện, xã” và Thông báo chấp thuận HSDT và trao Thỏa thuận khung ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông;

Tên Nhà thầu cung cấp dịch vụ: Tập đoàn công nghiệp – Viễn thông quân đội

Thỏa thuận khung ký kết giữa nhà thầu và Sở Thông tin và truyền thông, Bảng kê số lượng thiết bị và tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết; mẫu Hợp đồng sử dụng dịch vụ Xem chi tiết tại đây:

 

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 439
  • Trong tuần: 2,416
  • Tất cả: 516,932
Đăng nhập