Lượt xem: 295

Rà soát hộ nghèo và hộ cận nghèo theo chuẩn đa chiều đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số

Căn cứ Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020; Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30/3/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020; Quyết định số 1224/QĐ-BTTT ngày 06/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất và truyền hình số vệ tinh trên địa bàn tỉnh Sơn La; Công văn số 4143/BTTTT-CTS ngày 06/12/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai Đề án số hóa truyền hình mặt đất tại các tỉnh Nhóm IV.

Ngày 09/9/2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 1722/STTTT-BCVT đề nghị UBND các huyện, thành phố rà soát, thống kê danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện hỗ trợ đầu thu truyền hình số, triển khai thực hiện công văn số 2963/UBND- KGVX ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh Sơn La về việc triển khai thực hiện công văn số 608/BQLVTCI- HCTH ngày 26/8/2019 của Ban Quản lý chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích - Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo kết quả rà bước đầu, Sơn La có 10.075 hộ nghèo, 5.078 hộ cận nghèo đủ điều kiện hỗ trợ đầu thu truyền hình số gửi Ban Quản lý chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích tổng hợp. 

Kinh phí hỗ trợ sẽ được lấy từ nguồn Quỹ dịch vụ viễn thông công ích để hỗ trợ đầu thu truyền hình số thực hiện theo nguyên tắc hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện hỗ trợ tại địa bàn thuộc vùng phủ sóng truyền hình số mặt đất; hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ tại địa bàn thuộc vùng phủ sóng truyền hình tương tác mặt đất trước thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất nhưng không thuộc vùng phủ sóng truyền hình số mặt đất.

Tác giả:Lệ Hòa - Phòng Bưu chính Viễn thông
Tin khác
1 2 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 420
  • Trong tuần: 2,397
  • Tất cả: 516,913
Đăng nhập