Lượt xem: 153

Chủ tịch UBND tỉnh phát động phong trào thi đua thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 – 2025 với chủ đề “Sơn La quyết tâm thi đua hoàn thành các chỉ tỉêu chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025”

Để phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sự cần thiết, tính cấp bách của chuyển đổi số và trực tiếp tham gia vào quá trình chuyển đổi số của tỉnh, đồng thời để tạo khí thế thi đua sôi nổi, thúc đẩy các tập thể, cá nhân phát huy tính chủ động, sáng tạo, trí tuệ tập thể từ đó đề xuất sáng kiến, giải pháp hữu ích góp phần vào công cuộc chuyển đổi số của tỉnh trong những năm tiếp theo. Ngày 24/6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về phát động phong trào thi đua thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025.

Một số mục tiêu phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh như: Xây dựng, phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động, cụ thể: 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; duy trì kết nối, chia sẻ thông tin giữa cổng dịch vụ công tỉnh với cổng dịch vụ công quốc gia; 100% dịch vụ công trực tuyến được thiết kế, thiết kế lại nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, khi sử dụng được điền sẵn dữ liệu mà người dùng đã cung cấp trước đó; 100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp chính quyền…; 100% cơ sở dữ liệu dùng chung được kết nối, chia sẻ trên toàn tỉnh; mở dữ liệu của các cơ quan nhà nước để cung cấp dịch vụ công kịp thời, phục vụ người dân và phát triển kinh tế - xã hội; 100% hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản trị nội bộ của cơ quan nhà nước được thực hiện trên nền tảng quản trị tổng thể, thống nhất; 100% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số cơ bản; 50% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng phân tích, khai thác dữ liệu và công nghệ số; Đầu tư xây dựng thí điểm mô hình đô thị thông minh tại Thành phố Sơn La và huyện Mộc Châu…

Thi đua chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số mà trọng tâm là hạ tầng số, chuẩn hóa dữ liệu số, lưu trữ hồ sơ điện tử, tạo lập cơ sở dữ liệu mở phục vụ người dân, doanh nghiệp khai thác, truy cập, sử dụng, phát triển các nền tảng số, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 góp phần công khai, minh bạch, phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng cao chỉ số xếp hạng của tỉnh về chuyển đổi số.

Chủ tịch UBND tỉnh phát động trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, doanh nhân, trí thức thi đua có nhiều sáng kiến, giải pháp hữu ích trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện, kiểm tra, hướng dẫn về chuyển đổi số và phát triển sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới dựa trên công nghệ số, Internet và không gian mạng; có nhiều đóng góp về công sức, trí tuệ, vật chất, sáng kiến vào chuyển đổi số. Thời gian từ ngày phát động thi đua đến hết tháng 12 năm 2025; tổng kết phong trào thi đua dự kiến trong tháng 3/2026./.

Chi tiết xem văn bản tại đây:

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 40
  • Hôm nay: 3,705
  • Trong tuần: 26,864
  • Tất cả: 1,139,485
Đăng nhập