Lượt xem: 968

Thống kê cài đặt Bluezone tháng 9 - 2021 tỉnh Sơn La.

Cập nhật tình hình cải đặt Ứng dụng BlueZone trên địa bàn tỉnh

THÁNG 9 NĂM 2021

THEO SỐ LIỆU THỐNG KÊ CỦA CỤC TIN HỌC HÓA

- Cách tính số smartphone tại các tỉnh/huyện:
+ Mỗi nhà mạng xác định tập các thuê bao sử dụng smartphone dựa trên số IMEI và phát sinh data 
+ Trên cơ sở tập thuê bao nói trên, phân theo từng tỉnh/huyện trên cơ sở: trong tháng được thống kê thuê bao có trên 70% thời gian active tại địa bàn tỉnh/huyện nào thì coi là thuê bao thường trú tại tỉnh/huyện đó (thuê bao “home”).

Ngày 24 - 9 - 2021

Ngày 23 - 9 - 2021

  

Ngày 22 - 9 - 2021

 

Ngày 22 - 9 - 2021

Ngày 21 - 9 - 2021

Ngày 20 - 9 - 2021

Ngày 19 - 9 - 2021

 

Ngày 18 - 9 - 2021

  

Ngày 17 - 9 - 2021

Ngày 16 - 9 - 2021

Ngày 15 - 9 - 2021

Ngày 14 - 9 - 2021

Ngày 13 - 9 - 2021

Ngày 10 - 9 - 2021

Ngày 08/09 - 9 - 2021

 

Ngày 07 - 9 - 2021

  

 

Ngày 06 - 9 - 2021  

Ngày 05 - 9 - 2021

 

Ngày 04 - 9 - 2021

 

Ngày 03 - 9 - 2021

 

 

Ngày 02 - 9 - 2021

 

Ngày 01 - 9 - 2021

Tin khác