Lượt xem: 59

Tình hình triển khai, thực hiện ứng dụng công nghệ trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Sơn La (Từ ngày 30/8 đến ngày 05/9/2021)

Thông tin Tình hình triển khai, thực hiện ứng dụng công nghệ trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Sơn La (Từ ngày 30/8 đến ngày 05/9/2021)

1. Kết quả triển khai, thực hiện

- Tỷ lệ dân số trong tỉnh cài đặt bluezone tăng 0,35% và 2 bậc (đạt 14,81%, xếp thứ 55/63 tỉnh thành phố); Số lượt cài đặt Bluezone 183.967/672.249 điện thoại thông minh tăng 8.632 lượt (đạt 27,37%; trong đó: Mộc Châu, Thành phố Sơn La, Mường La là các huyện có số lượt cài đặt tăng cao trong tuần).

- Điểm công cộng đăng ký mã QR mới trong tuần tăng 2.684/tổng số 12.661 điểm; Điểm hoạt động tăng 793/tổng số 3.318 điểm; Số lượt quét mã QR tăng 108.435/tổng số 342.842 lượt.

- Số lượt cài đặt Sổ sức khỏe điện tử (SSKĐT) tăng 1.179/tổng số 6.486 thuê bao (đạt 0,82% so với tổng số dân trên 18 tuổi).

- Cập nhật dữ liệu mũi tiêm ngừa covid-19 trong tỉnh Sơn La lên Hệ thống dữ liệu tiêm chủng quốc gia được 103.883/tổng số 113.046 mũi tiêm (đạt 91,45%), tăng 10.017 mũi tiêm so với tuần trước.

- Triển khai lắp đặt, tích hợp Hệ thống Camera giám sát tại các khu cách ly tập trung được 28 điểm tại 12/12 huyện, thành phố; đã kết nối là 20/28 điểm (tăng 5 điếm so với tuần trước) với 191/276 Camera đã được kết nối (tăng 40 camera so với tuần trước).

2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân

- Một số huyện đạt tỷ lệ thấp về đăng ký mã QR của các tổ chức, cơ sở, địa điểm công cộng (Sông Mã, Vân Hồ, Sốp Cộp, Phù Yên); Tỷ lệ thấp về số lượt quét mã QR (Vân Hồ, Quỳnh Nhai, Phù Yên, Yên Châu, Thuận Châu); Tỷ lệ điện thoại thông minh cài đặt Bluezone đạt dưới 20% (Vân Hồ, Thuận Châu); Tỷ lệ cài đặt ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử của cả tỉnh còn rất thấp (chưa đạt 1% dân số trên 18 tuổi). Một số cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có cả lãnh đạo chủ chốt các cấp chưa tự giác cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone, Sổ sức khỏe điện tử trên điện thoại thông minh.

- Việc thực hiện công khai mã QR của các điểm công cộng mới chỉ tập trung ở các cơ quan, đơn vị hành chính, bệnh viện, các trung tâm thương mại lớn; còn lại ở hầu hết các điểm công cộng khác (chợ, cửa hàng, quán ăn...) chưa thực hiện.  Việc thực hiện quét mã QR ở các điểm công cộng chưa nghiêm túc, hầu hết chưa bố trí người kiểm soát quét, nhắc nhở, vì vậy số lượng quét mã QR tại cá điểm công cộng trong các ngày nghỉ giảm so với ngày thường (do ngày thường chủ yếu là các cơ quan, đơn vị hành chính thực hiện), nhất là ở các điểm công cộng như chợ, cửa hàng...

- Việc chỉ đạo, triển khai Hệ thống camera giám sát tại các điểm cách ly tập trung tại một số huyện chưa đồng bộ, chậm thống nhất phương án với Vietel Sơn La trong quá trình triển khai đến khó khăn trong việc tích hợp với Hệ thống giám sát tập trung. Số điểm cách ly kết nối Camera với hệ thống giám sát tập trung mới đạt 71,4% (20/28 điểm), một số điểm cách ly mới được thành lập, chưa gửi phương án lắp đặt camera giám sát để thẩm định, kết nối (Vân Hồ). Hiện nay còn nhiều điểm cách ly tập trung chưa triển khai lắp đặt camera giám sát không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật để kết nối với hệ thống giám sát tập trung (Phù Yên còn 2 điểm Trụ sở UBND xã Huy Bắc cũ, Trường PTDT nội trú mới; Sông Mã).

3. Kiến nghị, đề xuất

- Đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn khẩn trương triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế. Tiếp tục phổ biến, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn nghiêm túc thực hiện những nội dung trong Công văn số 1150/STTTT-CNTT ngày 01/9/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông.

(Theo Báo cáo số 391/BC-STTT ngày 06/09/2021)

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 146
  • Trong tuần: 5,309
  • Tất cả: 570,261
Đăng nhập