Lượt xem: 53

Tình hình triển khai ứng dụng công nghệ trong phòng chống dịch Covid-19 (Trong tuần từ ngày 06/9 đến ngày 10/9/2021)

Thông tin Tình hình triển khai, thực hiện ứng dụng công nghệ trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Sơn La (Trong tuần từ ngày 06/9 đến ngày 10/9/2021)

1. Kết quả triển khai, thực hiện

a) Triển khai áp dụng cài đặt Bluezone, Sổ sức khỏe điện tử, khai báo y tế điện tử và quản lý thông tin người ra vào điểm công cộng bằng mã QR:

- Tỷ lệ dân số trong tỉnh cài đặt bluezone đạt 15,50%. xếp thứ 54/63 tỉnh thành phố (tăng 01 bậc so với tuần trước); Số lượt cài đặt Bluezone 192.576/672.249 điện thoại thông minh, đạt 28,65% (tăng 8.609 lượt, 1,28%; trong đó Thành phố Sơn La đạt 53,09%, Mộc Châu đạt 35,23%)

- Điểm đăng ký mã QR mới trong tuần tăng 3.344/tổng số 16.606 điểm, Điểm hoạt động tăng 763/4.081 điểm, số lượt quét mã QR tăng 234.467/tổng số 454.766 lượt.

- Số lượt cài đặt Sổ sức khỏe điện tử (SSKĐT): 7.185 thuê bao (đạt 0,91% so với tổng số dân trên 18 tuổi), tăng 699 thuê bao so với tuần trước.

b) Triển khai áp dụng Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19: Đã cập nhật dữ liệu lên hệ thống tiêm chủng quốc gia được 114.757/tổng số 128.457 mũi tiêm thực tế, tăng 17.622 mũi tiêm so với tuần trước.

c) Triển khai lắp đặt, tích hợp Hệ thống Camera giám sát tại các khu cách ly tập trung: Đã lắp đặt 30 điểm tại 12/12 huyện, thành phố (tăng 02 điểm và 50 Camera so với tuần trước). Số điểm kết nối là 20/30 điểm với 191/326 Camera đã được kết nối.

d) Xây dựng Cổng hỗ trợ trực tuyến người lạo động tỉnh Sơn La hiện đang ở các địa phương bị cách ly: Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ động thiết kế, xây dựng Cổng hỗ trợ trực tuyến người lao động tỉnh Sơn La đang gặp khó khăn tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, hiện nay đã bước đầu hoàn thiện và chạy thử (http://demo.sonla.gov.vn/covid/index.php?module=home)

e) Hệ thống phòng họp trực tuyến tại 204 xã phường thị trấn đã được Tập đoàn vietel kết nối 2 chiều với Trung ương, kịp thời phục vụ các cuộc họp trực tuyến giữa chính phủ tới các xã trong toàn quốc.

2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân

a) Về thực hiện khai báo, công khai và quét mã QR

- Một số huyện đạt tỷ lệ thấp về đăng ký mã QR của các tổ chức, cơ sở, địa điểm công cộng (Vân Hồ, Sông Mã, Quỳnh Nhai, Sốp Cộp, Bắc Yên đạt dưới 1.000 điểm); về số lượt quét mã QR (Vân Hồ, Quỳnh Nhai,  Phù Yên đạt dưới 10.000 lượt); về điện thoại thông minh cài đặt Bluezone (Vân Hồ, Thuận Châu đạt dưới 20%);

- Tỷ lệ cài đặt ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử của cả tỉnh còn rất thấp (chưa đạt 1% dân số trên 18 tuổi).

- Việc thực hiện công khai mã QR của các điểm công cộng chủ yếu tập trung ở các cơ quan, đơn vị hành chính, bệnh viện, các trung tâm thương mại lớn; còn lại ở hầu hết các điểm công cộng khác (chợ, cửa hàng, quán ăn...) chưa thực hiện.

- Việc thực hiện quét mã QR ở các điểm công cộng chưa nghiêm túc, hầu hết chưa bố trí người kiểm soát quét, nhắc nhở, nhất là ở các điểm công cộng như chợ, cửa hàng...

- Còn nhiều cán bộ, công chức, viên chức chưa cài đặt ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử trên điện thoại thông minh.

b) Việc cập nhật dữ liệu số mũi tiêm chủng thực tế lên hệ thống tiêm chủng toàn quốc chưa kịp thời (Tỷ lệ giảm khoảng 1% so với tuần trước); triển khai nền tảng xét nghiệm còn chậm.

c) Về hệ thống camera giám sát

- Số điểm cách ly kết nối Camera với hệ thống giám sát tập trung mới đạt 67% (20/30 điểm), một số điểm cách ly mới được thành lập, chưa gửi phương án lắp đặt camera giám sát để thẩm định, kết nối (Vân Hồ).

- Hiện nay còn một số điểm cách ly tập trung đã lắp đặt nhưng không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật để kết nối với hệ thống giám sát tập trung (Phù Yên còn 2 điểm: Trụ sở UBND xã Huy Bắc cũ, Trường PTDT nội trú mới; Sông Mã); Một số điểm đã lắp đặt nhưng chưa cung cấp thông tin để kết nối (Thuận Châu)

d) Chế độ thông tin, báo cáo: Văn phòng tỉnh ủy và ban đảng tỉnh ủy, các tổ chức đoàn thể (trừ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh) chưa gửi báo cáo tuần về kết quả triển khai ứng dụng công nghệ phòng chống covid tại cơ quan, đơn vị như đã hướng dẫn  (Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh; Công văn số 1150/STTTT-CNTT ngày 01/9/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông).

3. Kiến nghị, đề xuất

- Đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn khẩn trương triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế. Tiếp tục phổ biến, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn nghiêm túc thực hiện những nội dung trong Công văn số 1150/STTTT-CNTT ngày 01/9/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông. Về kinh phí triển khai, lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các khu cách ly tập trung thực hiện theo Hướng dẫn của sở Tài chính tại Công văn số 3168/STC-QLNS ngày 19/8/2021 về việc kinh phí thực hiện kết nối hệ thống camera giám sát tại các khu cách ly tập trung huyện, thành phố.

- Đề nghị Sở Y tế chỉ đạo các điểm tiêm chủng kịp thời cập nhật dữ liệu hằng ngày; sớm triển khai nền tảng xét nghiệm vào thực tế tại huyện Phù Yên.

- Đề nghị Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí để đảm bảo các trang thiết bị cần thiết đưa Cổng hỗ trợ trực tuyến người lạo động tỉnh Sơn La vào hoạt động chính thức

- Đề nghị các cơ quan đảng, đoàn thể thực hiện việc báo cáo tuần vào sáng thứ 6 hàng tuần theo biểu mẫu (đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở thông tin và Truyền thông theo địa chỉ https://sotttt.sonla.gov.vn/, mục Nền tảng công nghệ phòng, chống Covid-19).

 

(Theo Báo cáo số 398/BC-STTTT ngày 11/09/2021)

Tin khác
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 110
  • Trong tuần: 5,273
  • Tất cả: 570,225
Đăng nhập