Về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2022
Số ký hiệu văn bản 319/QĐ-STTTT
Ngày ban hành 31/12/2021
Ngày hiệu lực 31/12/2021
Trích yếu nội dung Về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 319-qd-stttt.pdf