Về việc giao số lượng, cơ cấu ngạch công chức chuyên ngành theo vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức của HĐND, UBND tỉnh
Số ký hiệu văn bản 08/QĐ-SNV
Ngày ban hành 06/01/2022
Ngày hiệu lực 06/01/2022
Trích yếu nội dung Về việc giao số lượng, cơ cấu ngạch công chức chuyên ngành theo vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức của HĐND, UBND tỉnh
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 08-qd-snv.pdf