Về việc giao cơ cấu ngạch, mã số, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2022
Số ký hiệu văn bản 28/QĐ-SNV
Ngày ban hành 13/01/2022
Ngày hiệu lực 13/01/2022
Trích yếu nội dung Về việc giao cơ cấu ngạch, mã số, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 28-qd-snv.pdf