Phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2021 - 2026 và quy hoạch nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với các chức danh cán bộ thuộc diện Sở Thông tin và Truyền thông quản lý
Số ký hiệu văn bản 132/QĐ-STTTT
Ngày ban hành 25/05/2022
Ngày hiệu lực 25/05/2022
Trích yếu nội dung Phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2021 - 2026 và quy hoạch nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với các chức danh cán bộ thuộc diện Sở Thông tin và Truyền thông quản lý
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 132-qd-stttt.pdf