Kết quả rà soát, sắp xếp, bố trí công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý và kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức năm 2022
Số ký hiệu văn bản 504/BC-STTTT
Ngày ban hành 29/11/2022
Ngày hiệu lực 29/11/2022
Trích yếu nội dung Kết quả rà soát, sắp xếp, bố trí công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý và kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 504-bc-stttt.pdf