Lượt xem: 24

Thống kê cài đặt ứng dụng Bluezone trên địa bàn tỉnh Sơn La đến 17h00' ngày 05/5/2021


Huyện, Thành phố

Dân số

Tổng smartphone

Số Bluezone đã đăng ký số điện thoại

Tỷ lệ Bluezone đã đăng ký số điện thoại/Dân số

Tỷ lệ Bluezoner có số điện thoại/ số smart phone

Xếp hạng

Huyện Bắc Yên

66,248

40,195

5,019

7.58%

12.49%

11

Huyện Mai Sơn

162,696

113,112

16,268

10.00%

14.38%

7

Huyện Mường La

98,760

52,796

8,985

9.10%

17.02%

4

Huyện Mộc Châu

112,402

85,120

17,215

15.32%

20.22%

2

Huyện Phù Yên

113,779

66,389

11,150

9.80%

16.79%

5

Huyện Quỳnh Nhai

63,447

33,128

5,657

8.92%

17.08%

3

Huyện Sông Mã

152,889

86,484

12,247

8.01%

14.16%

9

Huyện Sốp Cộp

49,554

26,570

3,925

7.92%

14.77%

6

Huyện Thuận Châu

171,680

91,044

12,015

7.00%

13.20%

10

Huyện Vân Hồ

61,435

36,765

4,179

6.80%

11.37%

12

Huyện Yên Châu

78,572

48,206

6,913

8.80%

14.34%

8

Thành phố Sơn La

103,392

99,848

29,331

28.37%

29.38%

1

Số thuê bao chưa xác định được huyện nào


505

44
Toàn tỉnh

1,234,854

780,162

132,948

10.77%

17.04%

59/63

 

Tác giả:Phòng TTBCXB
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 416
  • Trong tuần: 2,393
  • Tất cả: 516,909
Đăng nhập