Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
Số ký hiệu văn bản 29/2018/QH14
Ngày ban hành 15/11/2018
Ngày hiệu lực 01/07/2020
Trích yếu nội dung Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
Hình thức văn bản Luật - pháp lệnh
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới