Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước
Số ký hiệu văn bản 33/2002/NĐ-CP
Ngày ban hành 28/03/2002
Ngày hiệu lực 13/04/2002
Trích yếu nội dung Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới