Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
Số ký hiệu văn bản 120/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành 07/10/2020
Ngày hiệu lực 01/12/2020
Trích yếu nội dung Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới