Ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước
Số ký hiệu văn bản 24/2020/TT-BCA
Ngày ban hành 10/03/2020
Ngày hiệu lực 01/07/2020
Trích yếu nội dung Ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới