Về việc giao cơ cấu ngạch, mã số, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lĩnh vực Văn hóa, Thông tin năm 2021
Số ký hiệu văn bản Số 70/QĐ-SNV
Ngày ban hành 28/01/2021
Ngày hiệu lực 28/01/2021
Trích yếu nội dung Về việc giao cơ cấu ngạch, mã số, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lĩnh vực Văn hóa, Thông tin năm 2021
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới