Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Thông tin và truyền thông năm 2021
Số ký hiệu văn bản Số 512/QĐ-SNV
Ngày ban hành 12/05/2021
Ngày hiệu lực 12/05/2021
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Thông tin và truyền thông năm 2021
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới