Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
Số ký hiệu văn bản Số: 15/QĐ-STTTT
Ngày ban hành 14/02/2020
Ngày hiệu lực 14/02/2020
Trích yếu nội dung Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới