Về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội
Số ký hiệu văn bản 06/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 21/01/2014
Ngày hiệu lực 08/03/2014
Trích yếu nội dung Về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Tấn Dũng
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới