Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, đơn vị năm 2021
Số ký hiệu văn bản 35-KH/ĐUK
Ngày ban hành 12/04/2021
Ngày hiệu lực 12/04/2021
Trích yếu nội dung Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, đơn vị năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Văn Tải
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới