Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ của Sở Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2016 - 2021 và nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số ký hiệu văn bản 134-TB/BTCTU
Ngày ban hành 02/04/2021
Ngày hiệu lực 02/04/2021
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ của Sở Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2016 - 2021 và nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 134-TB-BTCTU.pdf
Văn bản mới