Về việc tiếp nhận vào làm công chức
Số ký hiệu văn bản 1166/QĐ-SNV
Ngày ban hành 14/12/2021
Ngày hiệu lực 14/12/2021
Trích yếu nội dung Về việc tiếp nhận vào làm công chức
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1166-QĐ-SNV.pdf
Văn bản mới