Về việc bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo, quản lý
Số ký hiệu văn bản 919/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/05/2021
Ngày hiệu lực 17/05/2021
Trích yếu nội dung Về việc bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo, quản lý
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 919-QĐ-UBND.pdf
Văn bản mới