Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ
Số ký hiệu văn bản 05/QĐ-STTTT
Ngày ban hành 15/01/2021
Ngày hiệu lực 15/01/2021
Trích yếu nội dung Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 05-QĐ-STTTT.pdf
Văn bản mới