Việc rà soát,sắp xếp, bố trí công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý và kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức
Số ký hiệu văn bản 501/BC-STTTT
Ngày ban hành 09/11/2021
Ngày hiệu lực 09/11/2021
Trích yếu nội dung Việc rà soát,sắp xếp, bố trí công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý và kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 501-BC-STTTT.pdf
Văn bản mới