Tuyển dụng viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thôngtrực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2021
Số ký hiệu văn bản 47/KH-STTTT
Ngày ban hành 08/03/2021
Ngày hiệu lực 08/03/2021
Trích yếu nội dung Tuyển dụng viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thôngtrực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 47-KH-STTTT.pdf
Văn bản mới