Triển khai, thực hiện Kế hoạch hành động số 33/KH-UBND ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022
Số ký hiệu văn bản 23/KH-STTTT
Ngày ban hành 14/02/2022
Ngày hiệu lực 14/02/2022
Trích yếu nội dung Triển khai, thực hiện Kế hoạch hành động số 33/KH-UBND ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 23-KH-STTTT.pdf
Văn bản mới